Informasjon ang. behandling av personlige opplysninger

Kjære bruker,

vi takker deg for den interessen du har vist for våre tjenester. I samband med ytelsen av våre tjenester vil det være uunngåelig å måtte behandle dine personlige opplysninger. For å beskytte personlige opplysninger, går vi som seg hør og bør fram grundig. Vi legger oss i selen for at dine personlige opplysninger skal være beskyttet. Vi treffer egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for å verne om de personlige opplysningene som behandles, slik at ikke noen andre uberettiget eller tilfeldig skal kunne skaffe seg adgang til personlige opplysninger, endre disse, eller for at ikke personlige opplysninger skal bli ødelagt eller forsvinne, uautorisert bli overført, på annen måte bli uberettiget behandlet eller misbrukt på annet vis. Dette vernet om personlige opplysninger stiller vi inn med henblikk på behandlingens art, omfang, kontekst og behandlingsformål, samt med henblikk på ulike sannsynlige og diverse alvorlige risikoer for fysiske personers rettigheter og friheter. Med dette som formål benytter vi oss av elektroniske hjelpemidler til beskyttelse, så vel som også fysisk vern av personlige opplysninger.

I samsvar med artikkel 13 i EU-parlamentet og Europarådets direktiv 2016/679 av den 27. april 2016 om vern av fysiske personer angående behandling av personlige opplysninger og slike opplysningers bevegelsesfrihet, som avløser direktiv 95/46/EU (generell bestemmelse om beskyttelse av opplysninger), tillater vi oss dessuten å gi deg informasjon som bidrar til å få en bedre forståelse av våre prinsipper når det gjelder vern av personlige opplysninger.

Les hvordan vi behandler opplysningene dine iht. EUs personvernforordning (GDPR).


Hvem samler inn opplysningene

Dine personlige opplysninger samles inn av:

Ads online, s.r.o.

IČ: 05509921

Řež, Zahradní 247, 250 68, Tsjekkia

C 264901, registrert hos Byretten i Praha

Kontakt-epost: support@letakyslev.cz

Mht. en generell forordning om vern av personlige opplysninger, har vi status som driftsansvarlig.


Hva slags opplysninger vi samler inn

Vi samler inn følgende personlige opplysninger:

Varsler om nye kampanjeaviser: E-postadresse.

Årsak til og formål med innsamling av opplysninger

 

Varsler om nye kampanjeaviser: Basert på ditt samtykke, slik at vi skal kunne sende deg varsler om nye kampanjeaviser.

Kommentarer: Basert på ditt samtykke, slik at vi skal kunne presentere din kommentar og samtidig beskytte oss selv mot søppel-epost.

 

Hvor lenge vi lagrer opplysninger

Varsel om nye kampanjeaviser: Over en periode på fem år, evt. til du sier opp abonnementet.

Den som behandler disse opplysningene er:

Ads online, s.r.o.

IČ: 05509921

Řež, Zahradní 247, 250 68, Tsjekkia

C 264901, registrert hos Byretten i Praha

Kontakt-epost: support@letakyslev.cz


Informasjonskapselfiler

Når du surfer på nettstedet vårt, måler vi f.eks. hvor lenge du er inne på nettstedet og hvilke sider du går inn på nettstedet fra. Bruk av informasjonskapselfiler for å måle nettstedets besøksgrad og tilpasning av visningen av nettstedet anser jeg som administrators berettigede interesse.

Bruk av informasjonskapselfiler kan du forby via nettleseren din.

Vi benytter følgende typer informasjonskapselfiler: Google Analytics

 

Hva du har rett til

Spørre hva slags opplysninger vi behandler, til hvilket formål vi behandler dem, i hvilken utstrekning, for hvor lenge og hvem som har adgang til dem.

Du kan be om at opplysninger blir korrigert, eventuelt slettet.

Du kan be om at forsendelsen av nyhetsbrev opphører. Du kan så nederst i hver enkelt e-post selv når som helst si opp abonnementet.


Hvor kan du henvende deg

Dersom du mener at vi behandler dine opplysninger i strid med de til enhver tid gjeldende lovene, så vennligst kontakt oss.

Kontakt-epost: support@letakyslev.cz

Kontakt til Datatilsynet, som er kontrollorganet for personlige opplysninger i Norge, informasjon om organet og hvordan du går fram dersom du ønsker å legge inn en klage, finner du på Datatilsynets offisielle nettsted: https://www.datatilsynet.no/


Disse Prinsippene for behandling av personlige opplysninger trådte i kraft og gjelder f.o.m. den 10.5.2018.